Artikel i Chef

Microsofts senaste AI-tillskott, Co-pilot, är på väg att bli en integrerad del av deras mjukvarusvit, vilket markerar en betydande förändring för många yrkesgrupper. Co-pilot är designad för att automatisera och förenkla bearbetningen av stora informationsvolymer, vilket innebär att den kan identifiera viktiga detaljer i komplexa dokument och snabbt generera insikter från data. Användningen av Co-pilot har visat sig öka kvaliteten och effektiviteten markant bland managementkonsulter och programmerare, vilket pekar på dess stora potential även för andra sektorer.