Intervju i Sveriges Radio P4

I november kommer 14 robotar att sköta jobbet med att hämta mat, tvätt och läkemedel på Nya Karolinska i Solna.

Robotarna kommer att hålla till i teknikbyggnaden under sjukhuset och fara upp och ned i sjukhuset i egna hissar för att hämta smutstvätt och lämna ut medicinlådor till avdelningarna.

Robotarna, så kallade AGV:er, är igång dygnet runt och hinner med cirka 1 600 transporter per dygn. Förhoppningen är att personalen ska kunna ägna mer tid åt patienterna.

– Robotarna ska försörja och transportera majoriteten av allt material som ska in till sjukhuset. Främst är det textilier och avfall och förbrukningsmaterial, säger Nicholas Fernholm som är robotansvarig på sjukhuset.

Det är inte så att de kommer att titta in på någon rond?
– Nej, patienterna kommer väldigt sällan se robotarna, utan de håller sig på sitt våningsplan eller sina egna hissar där de hämtar och lämnar saker.

Men kan det här vara första steget till att det är robotar som säger godmorgon och lämnar mediciner?
– Det skulle ju kunna vara en framtid. I dag har ju robotarna mycket basala funktioner, men med den tekniska utvecklingen skulle det ju kunna bli en verklighet.

När första delen av NKS är färdigställd 2016 kommer även de 14 första AGV-robotarna att börja arbeta. När hela sjukhusbyggnaden är färdigställd kommer 29 robotar att vara i tjänst.