Artikel i HR-Nytt

Nicholas Fernholm delar insikter om hur man effektivt använder AI-assistenter som Microsofts Co-pilot. Han betonar vikten av att vara tydlig och specifik i instruktionerna till AI:n, använda konkreta exempel och referenser, och ge feedback för att förbättra AI:s prestationer. Fernholm förklarar att Co-pilot redan har visat sig öka effektiviteten och kvaliteten markant inom olika områden. Hans råd syftar till att hjälpa användare att maximera nyttan av AI i deras arbete, och han ser AI-assistenter som en kraftfull förändringsagent liknande den industriella revolutionen​​.