Artikel i Realtid

Nicholas Fernholm belyser i sin artikel hur AI, med Microsofts ”Co-pilot” i spetsen, revolutionerar juridik och finans genom att automatisera komplex informationshantering och öka både effektivitet och kvalitet. Han betonar att framsteg inom AI medför utmaningar som datasäkerhet och risk för felaktig information.

Fernholm varnar för att Sverige riskerar att hamna på efterkälken i denna teknologiska utveckling, men framhäver också AI:s enorma möjligheter i att snabbt analysera data och fatta informerade beslut. Artikeln uppmanar till ett skifte i tänkesätt mot att se möjligheterna med AI, och att anpassa oss för att dra nytta av dess potential.