Den största generationen just nu är 90-talisterna. En generation som ser AI och robotar som en självklarhet. Inom en kort framtid kommer den här generationen dessutom att dominera på våra arbetsplatser. Hur ser morgondagen ut för ett samhälle när de flesta yrkesarbetande kan komma att ha helt andra drivkrafter än pengar på banken och materiell status?

Mentorskapet måste dock gå åt båda hållen, för vad händer med våra relationer när robotar och AI kan fixa det mesta, till och med fysisk kärlek?

I sitt samarbete med Warp institute vill Nicholas sprida faktabaserad optimism och ser fortfarande robotarna på Karolinska Sjukhuset som sina bebisar. Drömmen finns dock fortfarande kvar – fler robotar bland människor.