Att pandemin skulle bli som den blev var det ingen som kunde förutspå. Nicholas Fernholm, årets talare 2022, fick uppleva pandemin inifrån och har sin nya bok ”Handbok för oförutsägbarhet – Hur du kan bemöta en komplex och kaotisk värld” samlat strategier för organisationer och företag att använda sig av när en kris eller något oförutsett inträffar.