Samhället har äntligen gått tillbaka till det normala efter pandemin. Att pandemin skulle bli som den blev var det ingen som kunde förutspå. I början var frågetecknen många och handlingsplanerna få. Nicholas Fernholm var en av personerna som fick uppleva det på nära håll och har i den nya boken ”Handbok för oförutsägbarhet – Hur du kan bemöta en komplex och kaotisk värld” samlat strategier för organisationer och företag att använda sig av när något oförutsett eller en kris uppstår.